Меню
STARTERS & SNACKS

Soups
SALADS
HOT DISHES AND GRILL

Ribs
SPECIALTY RIBS

Steaks
HOT DISHES AND GRILL
SAUCES
CHICKEN & WINGS
STREETFOOD

BBQ XL COMBO

Deserts
Beverages
Kids menu
Make your dish cooler
Restaurants

ROZHDESTVENKA, 5/7 | TIMURA FRUNZE, 22 | MYASNITSKAYA, 24 | PYATNITSKAYA, 10 | NOVY ARBAT, 17 | NOVY ARBAT, 17 | KAMERGERSKY PER., 6 | USACHEVA, 26 | PAVELETSKAYA PLAZA SHOPPING MALL | BOLSHAYA NOVODMITROVSKAYA, 36 S14 | LESNAYA, 20 STR 6 |

NOVORYAZANSKAYA, 23С1